Decathlon

Real estate development is the gentle art of creating an inspiring working space where people feel good.

Adriaan Molenschot, director HVBM

Decathlon, Tilburg

Decathlon heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met HVBM Vastgoed voor een nieuw te realiseren distributiecentrum ter grootte van circa 45.000 m² in Tilburg op bedrijventerrein Kraaiven.

Het DC wordt gebouwd in twee fases. De eerste fase bestaat uit twee units met een totale oppervlakte van 31.716 m² kantoor-, mezzanine en magazijnruimte. Dit gedeelte wordt medio mei 2020 opgeleverd. De tweede fase van het DC omvat 13.197 m² kantoor- en magazijnruimte en wordt aansluitend gerealiseerd en in gebruik genomen.

Het hoogwaardige en duurzame gebouw wordt door HVBM Vastgoed ontwikkeld en gerealiseerd volgens de laatste standaard in logistiek vastgoed. HVBM Vastgoed en Decathlon streven naar een gebouw dat voldoet aan de BREEAM-standaard ‘Excellent’.

Project: Decathlon
Locatie: Tilburg
De Kroonstraat 1
Oppervlakte: 40.082 m2 magazijn
2.084 m2 kantoor
3.177 m2 mezzanine
Gebruiker(s): Decathlon Netherlands B.V.
Status: In ontwikkeling

Decathlon - hoogste punt viering

Decathlon - Luchtfoto's

Decathlon - Storten vloer

Decathlon - Staalconstructie