TYC

Logistiek centrum (distributiecentrum ten behoeve van auto-onderdelen) en hoofdkantoor.

Waar staat HVBM Vastgoed voor?

Kennis van zaken

HVBM Vastgoed kan de gehele keten van D(esign) B(uild) F(inance) M(aintenance) O(peration) zelf verzorgen en organiseren.

Betrouwbare partner

Investeren in partnership zit diep in de genen van HVBM Vastgoed. We richten ons op lange termijn relaties op basis van vertrouwen.

Slagvaardig en ondernemend

Als kapitaalkrachtige organisatie zijn we in staat kwalitatieve totaaloplossingen te bieden voor een aantrekkelijke prijs en daarbij ook risico’s te dragen. Eigen grondposities maken het HVBM Vastgoed bovendien mogelijk om snel te reageren op de vraag uit de markt.

Duurzame oplossingen

Duurzame oplossingen verkiezen boven ‘quick wins’; dat is altijd het uitgangspunt bij HVBM Vastgoed. Extra investeringen in energievoorziening, markante architectuur en werkomgeving leveren op de lange termijn voor iedereen voordelen op.

Voor de medewerken een aangename werkomgeving, voor de huurder lage exploitatiekosten en voor de belegger een aantrekkelijk rendement.

De begrippen BREEAM-NL en MVO staan centraal binnen onze bedrijfsvoering.

Om de duurzaamheid van een project te meten, wordt oa gebruik gemaakt van het instrument BREEAM-NL, een integraal duurzaamheidskeurmerk. De wensen van de huurder worden door de architect vertaald in een ontwerp. Afhankelijk van het ambitieniveau kan een certificaat worden behaald met een kwalificatie score van 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering.

Bij iedere bedrijfsbeslissing die binnen HVBM Vastgoed wordt genomen wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten, hierbij rekeninghoudend met de stakeholderbelangen. Dit kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Contact

Ontdek de kracht van het HVBM team

HVBM Vastgoed is ontwikkelaar van bedrijfsgebouwen, kantoren, concepten en gebieden. We maken onderdeel uit van de Heerkens van Bavel Groep.

Binnen de Heerkens van Bavel Groep opereert HVBM Vastgoed zelfstandig, dit betekent concreet dat zij voor elk project de vrijheid heeft om de beste partners te selecteren.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen ? 

Direct contact : +31 13 466 69 69

Referenties

"Bouwen aan een warme relatie, met een klant die alles koud maakt, is ook een kunst"
Udo van der Meer
CEO - Beijer Ref Benelux
"Onze vraag was vrij uitzonderlijk: HVBM bleek in staat een tailor-made eindproduct op te leveren."
Frank Klessens
Directeur - Alimak Hek
"Het pand overtreft alle verwachtingen ruimschoots. Dit gebouw is niet alleen functioneel maar ook nog eens mooi."
Ward Termeer
CEO - Sacha Shoes
“A design that we all fell in love with” een gebouw dat meer betekent dan alleen een DC”
Martin Zegers
Managing Director - Forever direct
"De creativiteit van HVBM, de locatie en het aspect duurzaamheid door herontwikkeling gaven de doorslag om voor HVBM Vastgoed te kiezen."
Meino Noordenbos
Algemeen Directeur - Biesheuvel Techniek
"De samenwerking met HVBM is uitstekend en heeft al tot verschillende mooie resultaten geleid."
Marc Heuvelmans
Partner - Bogaerts & Groenen
Binnen 1 jaar is ons nieuwe Europese DC gerealiseerd. Dit was mogelijk door de goede en professionele samenwerking en de daadkrachtige en flexibele houding van HVBM als partner. Een fantastische prestatie.
Job Sonke
Manager EDC - Hollister Services
Een ontwikkelaar die openstaat voor de wensen van de gebruiker: flexibel en meegaand. De attitude in het voortraject, ontwerp, adhoc-beslissingen, financiële plaatje… alles klopte.
Nils Kan
Managing Director - Corning