HVBM Vastgoed en Smartwares Group ontvangen BREEAM Excellent certificaat

HVBM Vastgoed en Smartwares Group hebben onlangs het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat ontvangen van de DGBC voor distributiecentrum DC Charlotte in Tilburg. Adamas Groep was vanaf het ontwerp bij het project betrokken als BREEAM-expert.

DC Charlotte is een ‘build to suit’ ontwikkeling van HVBM Vastgoed en bestaat uit ruim 45.000 m² logistieke kantoor- en bedrijfsruimte en is gelegen op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg. Het gebouw is ontwikkeld conform de BREEAM-NL 2020 richtlijnen en heeft een score behaald van 71,88%. Hiermee is aangetoond dat een BREEAM Excellent score voor distributiecentra op basis van de aangescherpte BREEAM richtlijnen 2020 nog steeds haalbaar is.

In de ontwerp- en realisatiefase is er op tal van onderdelen rekening gehouden met milieu en duurzaamheid. Zo wordt er in het gebouw geen gas verbruikt en wordt het opgevangen regenwater onder andere ingezet voor de toiletten en de beregening van de groenvoorziening. Om een optimale werking van de installaties te waarborgen is veel aandacht besteed aan de prestatieborging van de installaties. Ook zijn tijdens de bouw door de aannemer maatregelen getroffen om de milieu-impact van de bouwplaats tot een minimum te beperken. Op het dak van het uitstekend geïsoleerde gebouw zijn meer dan 11.000 zonnepanelen geplaatst voor een duurzame energieopwekking, die door de huurder wordt toegepast voor haar logistieke proces en de laadpalen op het terrein. Verder zijn op en rondom het gebouw diverse ecologische maatregelen getroffen, zoals kasten voor vogels en vleermuizen, een insectenhotel en duurzame beplanting. 

HVBM Vastgoed bedankt huurder Smartwares Group, BREEAM Expert Adamasgroep en het projectteam voor de samenwerking en feliciteert hen met het behaalde resultaat!