Cruquius Kwartier

Het Cruquius Kwartier is een ontwikkeling van loftkantoren en bestaat uit vier individuele gebouwen.
>

    Real Estate
        Development

Waar staat HVBM Vastgoed voor?

Kennis van zaken

HVBM Vastgoed kan de gehele keten van D(esign) B(uild) F(inance) M(aintenance) O(peration) zelf verzorgen en organiseren.

Betrouwbare partner

Investeren in partnership zit diep in de genen van HVBM Vastgoed. We richten ons op lange termijn relaties op basis van vertrouwen.

Slagvaardig en ondernemend

Als kapitaalkrachtige organisatie zijn we in staat kwalitatieve totaaloplossingen te bieden voor een aantrekkelijke prijs en daarbij ook risico’s te dragen. Eigen grondposities maken het HVBM Vastgoed bovendien mogelijk om snel te reageren op de vraag uit de markt.

Duurzame oplossingen

Duurzame oplossingen verkiezen boven ‘quick wins’; dat is altijd het uitgangspunt bij HVBM Vastgoed! Extra investeringen in energievoorziening, markante architectuur en werkomgeving leveren op de lange termijn voor iedereen voordelen op.

Voor de gebruiker een aangename werkomgeving, voor de huurder lage (onderhouds)kosten en voor de belegger een aantrekkelijk rendement.


De begrippen BREEAM-NL en MVO staan centraal binnen onze bedrijfsvoering.


Om de duurzaamheid van een project te meten, wordt gebruik gemaakt van het instrument BREEAM-NL, een integraal duurzaamheidskeurmerk. De wensen van de opdrachtgever worden door de architect vertaald in een ontwerp. Afhankelijk van het ambitieniveau kan een certificaat worden behaald met een kwalificatie score van 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).


Wij hebben onze eigen BREEAM expert in huis, Martine de Groene. Martine is graag bereid om advies te geven omtrent de realisatie en het laten certificeren van een duurzaam project.


MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering.


Bij iedere bedrijfsbeslissing die binnen HVBM Vastgoed wordt genomen wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten rekeninghoudend met de stakeholderbelangen, dit kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.